Holdstruktur

W1siziisijiwmjavmdgvmdcvmxpyoxdscw1xml9szwfkzxjib2fyzc5nawyixv0?sha=429f5f3e2025807f
Forståelse af SKK's teamstruktur
Skk%20structure%20november%202021
Skøjteskole
Sk%c3%b8jteskole

Vores skøjteskole er for alle børn og unge fra ”hold-i-hånd-niveau” (nybegyndere) til og med trin 3. Skøjteskolen er en introduktion til skøjteløb, men også til SKK, og vi lægger vægt på, at løberne lærer hinanden at kende, og at både løbere og forældre bliver introduceret til, hvad det vil sige at gå til skøjteløb, og hvad der sker i klubben både på og uden for isen. Skøjteskolen træner 2x45 minutter på is og 1x30 minutter off-ice.

FunStars og FunTeens
Ts-fun

Som løber på trin 4 til trin 7 går man på FunStars (når man er under 12 år) og FunTeens (når man er 12 år eller over). Det betyder, at løbere, der er kommet godt i gang på skøjter, og som kan deltage i DSU’s Funskatekonkurrencer (hvis de har lyst) er samlet på vores to Funskate-hold inddelt efter alder. FunStars og Fun Teens træner på is to gange om ugen og har et off-ice-pas. 

FreeStars og FreeTeens
Funskate%201

Løbere på FunStars og FunTeens, der har deres eget program, har mulighed for en ekstra træning om ugen på henholdsvis FreeStars og FreeTeens. FunStars på trin 4 og FunTeens på trin 5 kan få deres første program, og dette kaldes et FreeStar 1- eller FreeTeen 1-program. Dette er et begynderprogram. Når løbere har bestået trin 5, kan de opgradere til et FreeStar 2- eller FreeTeen 2-program med sværere elementer. FreeStars og FreeTeens træner på is en gang om ugen og har et off-ice-pas ud over deres normale FunStars- eller FunTeens- træning.

FunKStars/Teens og FunSport
Funskate%202

FunStar-løbere flytter til FunK-holdet, når de passerer trin 6. Når trænerne vurderer, at løberen er klar, kan han eller hun eventuelt tage DSU's Basic 1-mærke og dermed blive K-løber. Løbere bliver på dette hold i mindst 6 måneder, før de flytter til det mere avancerede hold. Ud over deres normale FunStars/Teens-træning træner FunKStars/Teens-løbere 1x45 minutter med vores K-løbere.

FunSport-holdet er for løbere, der har bestået mindst trin 5 og er 15 år eller derover. Løbere, der har bestået trin 6, vil blive tilbudt at tage DSU Basic 1, når trænerne beslutter, at løberen er klar. FunSport træner 2x60 og 1x45 minutter på is og 1x45 minutter off-ice. 


Alle løbere, der har bestået deres Basic 1-mærke og er Springs-alder eller ældre, kan yderligere deltage i et 1x45 minutters ispas onsdag morgen med vores K- og M-løbere.

Konkurrenceløbere og Mesterskabsløbere
Kskaters

Løbere, der er konkurrenceløbere eller mesterskabsløbere, er opdelt efter DSU-aldersgrupper og kaldes henholdsvis Advanced og M. Ikke fordi konkurrencerne er vigtige for den måde, vi definerer hold og træning på, men fordi det giver en fornuftig aldersinddeling. Det betyder, at du går på hold, der svarer til din alder: AdvancedSpings, AdvancedDebs, AdvancedNovice, AdvancedJunior eller AdvancedSenior

Løbere kan ikke rykke hold, før de har bestået deres Basic 2 eller konkurrerer som K2 og er Springs-alder eller ældre. Holdskifte sker altid efter trænernes skøn. For at blive M-løber skal løberen bestå den relevante DSU-aldersrelaterede test.

K3, Sport og Sport Ekstra
K%20skaters%201

K3-holdet er for løbere, der konkurrerer i K3-kategorien. Disse løbere modtager et ekstra ispas hver uge ud over deres Advanced-team-ispas. Sportsholdet er for tidligere konkurrenceløbere, der ikke længere ønsker at være konkurrenceaktive eller træne i samme udstrækning som tidligere, men stadig vil have is under skøjterne for sjov og hyggens skyld.

SportEkstra-holdet er til de sportsholdsløbere, der ønsker at træne en tredje dag hver uge.

Voksenhold
Adults

Vores voksenhold har både begyndere og avancerede løber sammen, men er niveauinddelt på isen. De træner 2x45 minutter om ugen på i samt 45 minutters office. 

FunShow

Our FunShow team is for FunStars, who have passed step 4 and are 9 years or older, and all our FunTeensrunners. The team trains one hour a week and they work on skating skills, skating as a group, and they learn choreography that can be performed in the FunSkate show category. This is in addition to the normal FunStars or FunTeens workout.