Dansk coronapolitik

W1siziisijiwmjavmdgvmdcvmxpyoxdscw1xml9szwfkzxjib2fyzc5nawyixv0?sha=429f5f3e2025807f
Corona-retningslinjer i SKK (opdateret 2/12 2020 gældende fra 7/12 2020)

Corona-retningslinjer i SKK (opdateret  2/12 2020 gældende fra 7/12 2020)

Vi må max være samlet 10 personer på hvert hold

 

For alle gælder:

TEST:

Hvis du har fået taget en corona-test, fordi du har symptomer eller har været sammen med en, der har, må du ikke komme til træning, indtil du har fået et negativt resultat.

Hvis du har en positiv test, skal du skrive til os på info@sk-kbh.dk.


MUNDBIND:

Fra og med torsdag den 29/10 skal man bære mundbind indendørs på offentlige steder, hvilket også gælder idrætsfaciliteter (det vil sige både i hallen og klubhuset). Dette gælder ikke, når løberen er på is eller har office, men det gælder når de går til og fra aktiviteten. Der er undtagelser for børn under 12 år, og når man sidder ned.


ØVRIGT:

 

Deltagelse i træning kan kun ske. hvis man på forhånd er tilmeldt via Holdsport.

 

Adgang til faciliteter indendøre er begrænset til det absolut nødvendige. Det betyder, at forældre som udgangspunkt ikke går med ind eller opholder sig i omklædning, gang, klublokale eller hal før, under og efter træning.

 

Eneste undtagelser for ovenstående er:

- Hvis et mindre barn eller en ny løber skal leje eller bytte skøjter i kiosken.

- Hvis et mindre barn ikke selv kan binde skøjter og vejret udenfor ikke tillader at sidde og tage skøjter på udendørs. Her kan én forælder hjælpe barnet med at få bundet skøjter i klublokalet. 

 

Der gælder desuden:

·       Der er kun indgang til de indendørs faciliteter via døren mod parkeringspladsen. 

·       Løbere går ud af de indendørs faciliteter via døren mod boldbanerne.

·       Forældre går ud af klublokalet via glasdøren, så snart man har hjulpet sit barn med skøjterne.

·       Der må max være 15 personer i klublokalet.

·       Der er kun adgang til omklædningsrum efter aftale.

·       Vores trænere bruger mundbind i situationer, hvor de ikke kan undgå at være tæt på mange løbere fx skøjteskole.

·       Vær altid opmærksom på instruktioner fra klubbens trænere og frivillige-

·       Vask/sprit hænder ofte og altid ved ankomst eller skift af lokale.

·       Ved det mindste tegn på sygdom eller mistanke om smitte skal man blive hjemme.

·       Er der mistanke om smitte i hjemmet, skal man blive hjemme.

·       Hold altid afstand både på og udenfor isen.

·       Hvis man konstateres smittet, skal klubben kontaktes omgående.

 

Det betyder i praksis for de forskellige hold:

 

Skøjteskole/Funskate (torsdag/lørdag)

Hvad gør vi, når det ikke regner?

Man møder omklædt cirka 20 minutter før træning, og skøjterne tages på udenfor ved de opstillede bænke. Vi henstiller til, at trapperne ud for træneromklædningen IKKE bruges til ophold eller til at binde skøjter på. 

Fra 20 min inden træningsstart vil der være en træner/frivillig, der tager imod uden for, og som kender dagens plan. Desuden vil den træner, der har ansvaret for en gruppe på isen, i videst muligt omfang være der til at samle gruppen inden træningen. Dette er dog ikke altid muligt, blandt andet hvis træneren er på is med et tidligere hold.  

 

Umiddelbart inden træningen starter går løberne ind i hallen under ledsagelse af en træner/frivillig. Bemærk, at der kun må være én i rondellen ad gangen.

 

Tasker, sko mm. medbringes i hallen og lægges nær udgangen mod p-pladsen inden istræningens start.  

 

Efter træningen forlades hallen hurtigst muligt via branddøren mod p-pladsen. Skøjter tages af uden døre. Mindre børn, der ikke selv tager til træning, afhentes umiddelbart efter træning udenfor branddøren mod p-pladsen. 

Hvad gør vi, når det regner?

Fra 20 minutter inden træningsstart vil der være en træner/frivillig, der tager imod uden for, og som kender dagens plan for omklædning mm.

 

Hvis man ikke kan sidde ude, kan klublokalet bruges til at sidde, imens der bindes skøjter. 

 

Forældre til mindre børn, der ikke selv kan binde skøjter, kan gå med ind i klublokalet og hjælpe. Vær opmærksom på, at forældre skal forlade klublokalet via glasdøren, så snart barnet har fået skøjter på. 

 

Kravet om max 15 personer i klublokalet skal altid overholdes – vær opmærksom på instruktioner fra trænere/frivillige om eventuelt at tage KSF’s lokale i brug.

 

Når man har fået skøjter på, går man ud i gangen og hen til døren ud mod boldbanerne. I videst muligt omfang vil den træner, der har ansvaret for en gruppe på isen, være der til at samle gruppen inden træningen. Dette er dog ikke altid muligt, blandt andet hvis træneren er på is med et tidligere hold.   Umiddelbart inden træningen starter, går løberne ind i hallen under ledsagelse af en træner/frivillig. Bemærk, at der kun må være én i rondellen ad gangen.

 

Tasker, sko mm. medbringes i hallen og lægges nær udgangen mod p-pladsen inden istræningens start.  

 

Efter træningen tages skøjterne af i hallen, hvorefter hallen forlades hurtigst muligt via branddøren mod p-pladsen. Mindre børn, der ikke selv kan tage skøjter af, afhentes umiddelbart efter træning udenfor branddøren mod p-pladsen med skøjter på. 

 

Stars Free (tirsdag)

I tager skøjter på ude eller i KSF – der er ingen forældre inden døre, så I skal selv binde skøjter.

 

Tasker, sko mm. bliver i KSF, imens I har træning.

 

Tag skøjter af i KSF og brug dette lokale, imens I venter på office. I skal tage hjem lige efter office.

 

Teens Free (søndag)

I møder ind til office i hallen, umiddelbart inden træningen starter. Medbring skøjter mm. i hallen, så I kan tage dem på der. 

 

Efter træning skal I hurtigt forlade hallen, da voksenholdet venter på at få adgang til hallen. I tager skøjter af i klublokalet. 

 

Lokalerne skal forlades, umiddelbart efter I har taget skøjter af.

 

Voksen/oldboys

Mød ind omklædt til office i klublokalet.

 

Skøjter tages af/på i klublokale/KSF. Husk max 15 personer pr. klublokale. 

 

Vær opmærksom på max-antallet i hallen, især før træningen. I er potentielt mange, og både torsdag og søndag er der mange på is, før I skal på, så gå kun ind i hallen umiddelbart inden, I skal på is.

 

FunSport

Tirsdag følger I oldboys-retningslinjerne.

Lørdag/søndag følger I FunTeens-retningslinjerne.

 

K/M

I møder ind umiddelbart inden opvarmning. Vær opmærksom på antallet i hallen på dage med skøjteskole-/F-hold, når I varmer op. Spørg, hvis I er i tvivl, og overhold de beskeder, I får fra trænere/frivillige.

 

I klæder om/venter i de tildelt omklædningsrum.

 

I skal gå hjem lige efter omklædning.