Retningslinjer for programlægning  

Når du kommer dertil, hvor du skal have lavet et program, vil din træner sige det til dig. Programmet bestilles via KlubModul under ”Event”. Her skal du bestille og betale for musik-/programlægning samt tilkøbe det antal programpatchtimer, din træner vurderer er nødvendigt. En programpatchtime er en individuel træningstime, hvor der højst kan være dig og en anden løber pr. træner. Her vil du lære at løbe dit program. Din træner står for musik og koreografi, og du er velkommen til at komme med input. Betaling skal ske, før du går på isen.