Kontingent

Indmeldelsen er bindende, indtil det opsiges. Dog kan et medlem ved skriftlig henvendelse til foreningen opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til den 1. i følgende måned. Kontingentet for sidste måned refunderes ikke ved udmeldelse.

Kontingentet betales forud for hver måned. Kontingentet opkræves ved at tilmelde sig KlubModul. Se mere under fanen "Nyt medlem" og herefter "Ind- og udmeldelse".

Har du spørgsmål til kontingent/opkrævninger, så kontakt klubbens kasserer på mail 
kasserer@sk-kbh.dk 
 
Der vil blive pålagt rykkergebyr, såfremt det er nødvendigt at fremsende samme regning mere end én gang. Skulle regningen stadigvæk ikke blive betalt, vil løber ikke få lov at gå på isen (læs mere i vores vedtægter).
 
De aktuelle kontingentpriser vil blive lagt på hjemmesiden ved sæsonstart.