Fotopolitik i Skøjteklub København

SKK vil gerne vise medlemmer og andre interesserede de foto og film, som bliver optaget i vores forening. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke, da det i denne sammenhæng defineres som billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet (Persondatalovens §6, stk.1 nr. 7).

 

Alle medlemmer accepterer ved indmeldelse, at foreningen benytter film og foto, hvor medlemmer kan optræde.

 

Hvis et medlem ønsker at frasige sig denne automatiske accept, skal man ved enhver foto- eller videobegivenhed give sig til kende til fotografen og til den ansvarlige frivillige for aktiviteten. Det kan f.eks. være et medlem af bestyrelsen eller træneren, der står for aktiviteten.

 

SKK fører intet register over, hvem der ikke ønsker at blive fotograferet, og det er derfor op til den enkelte at give besked hver gang.

 

SKK benytter fotos på egen hjemmeside, på de sociale medier, i pressemeddelelser og i markedsføringsmateriale fra egne træninger, konkurrencer og opvisninger/shows. SKK benytter videomateriale, der bringes på foreningens YouTube-kanal(er), sociale medier eller andre offentlige medier.

 

Har du spørgsmål eller indsigelser imod en given film eller et foto, SKK har benyttet, bedes du straks kontakte klubbens bestyrelse på info@sk-kbh.dk